Er du kommet i klemme i systemet?

Foredrag, tirsdag den 23. september 2014 afholdes i Husmodergården, Kongevej 36 (samme sted som Frivilligcenter), som et fyraftensmøde fra kl. 17.00-19.00 

Socialrådgiver Anne-Marie Sølvsten vil fortælle om de nye regler for syge­dagpenge, flexjob m.m. Kom og få svar på de problemer, der fylder meget, når man bliver syg eller mister sit arbejde.

Alle er velkommen. 
Pris inkl. kaffe kr. 30,-
Medlemmer af foreningen kr. 20,-