Menstruel migræne

af Kjersti Grøtta Vetvik, overlæge PHD, nevroklinikken Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, Norge

I frugtbar alder forekommer migræne 2-3 gange hyppigere hos kvinder sammenlignet med mænd og påvirkning af kvindelige hormoner er en af årsagerne til dette. Forekomsten af migræneanfald hos kvinder er højest på dagene omkring første menstruationsdag.

Hos 1/5 kvinder med migræne optræder anfaldene regelmæssigt (i mindst 2/3 menstruationer) på dagene omkring første menstruationsdag. Denne tilstand kaldes menstruel migræne og migræneanfaldene er næsten altid uden aura, selv hos kvinder som også har migræne med aura.

Flere dagbog-studier viser at anfaldene som optræder ved menstruation varer længere, er forbundet med mere kvalme og er vanskeligere at behandle sammenlignet med anfald som optræder på andre tidspunkter i menstruationscyklussen.

Hvorfor er det sådan?

Der er meget vi fortsat ikke ved om mekanismerne, men vi ved at det kvindelig kønshormon østrogen påvirker aktiviteten for flere signalsystemer (såkaldte nevrotransmitter-systemer) i hjernen. Studier viser øget forekomst af migræne uden aura hos kvinder i situationer hvor niveauet af østrogen falder fra høje til lave værdier. Eksempler på dette er dagene lige før menstruation og lige efter barnefødsel, samt i den ”pille-frie” uge hos kvinder som bruger p-piller. Dette skift fra høje til lave niveauer skaber en ubalance i signalstofferne og fører til at ”migrænehjernen” bliver mere modtagelig/udsat for at udvikle anfald.

En anden teori er at der udskilles betændelsesstoffer i blodbanen, såkaldte prostaglandiner, i starten af menstruationen og at disse stoffer kan trigge anfald.

Hvad kan man gøre?

Der findes flere behandlingsmuligheder. Hvilket tiltag som er bedst for den enkelte er afhængig af alder, om man har regelmæssig menstruationscyklus, hvis man har brug for hormonel prævention eller har et ønske om børn.

 

De som alligevel ønsker at bruge hormonel prævention kan bruge almindelige p-piller, men springe over den ”pille-frie” uge. På denne måde undgår man at østrogenniveauet falder før menstruation. Hvis man har migræne med aura og helst bør undgå østrogener, er en østrogenfri p-pille som indeholder virkestoffet desogestrel (Cerazette®) et godt alternativ. Kvinder som har kraftige og langvarige blødninger kan have nytte af en hormonspiral, selv om denne kun i sjældne tilfælde påvirker hormonerne i blodet. Dette fordi man får mindre kraftige menstruationer og således mindre frigivelse af betændelsesstoffer.

Kvinder som har en regelmæssig menstruation og som ikke ønsker at bruge hormonel prævention, kan behandles med forebyggende mediciner i dagene omkring første menstruationsdag. Her kan man enten bruge Naproxen, Naratriptan eller østrogenplaster. Behandlingen skal startes to dage før forventet migræneanfald. Det er klogt at føre dagbog over 2-3 menstruationscyklusser før man starter, så ”timingen” af behandlingen bliver så korrekt som mulig.

Hvad sker der i overgangsalderen?

I årene før menstruationen ophører får man ofte uregelmæssige menstruationscyklusser og større svingninger i hormonniveauerne. Dette kan føre til en forbigående forværring af menstruel migræne. Siden anfaldene bliver vanskeligere at forudse, er det også vanskeligt at ”time” behandling omkring menstruationen. Efter at menstruationen er ophørt, oplever de fleste kvinder med menstruel migræne en bedring af sin migræne.

 

FAKTA - Vidste du at...

  • Migræne koster i EU 40 milliarder euro i tabt arbejdsfortjeneste.
  • Alene i Danmark 1,2 milliarder, svarende til 700.000 tabte arbejdsdage.
  • Flere danskere lider af migræne eller hyppig hovedpine end af astma og diabetes tilsammen.
  • Mere end 3 % af befolkningen lider af kronisk hovedpine, det vil sige de har hovedpine hver dag.