Medicinoverforbrugshovedpine!

Er det rigtigt at hovedpinepiller kan give hovedpine?
Det er desværre rigtigt. Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er en daglig eller næsten daglig hovedpine, der skyldes et for stort indtag af smertestillende medicin. Det kaldes for en ”kronisk hovedpine,” da den er tilstede 15 eller flere dage per måned gennem mindst tre måneder.     For de fleste mennesker med relativt sjældne hovedpineanfald er smertestillende piller en sikker og effektiv behandling, men for nogle mennesker, øger hyppig indtagelse af smertestillende medicin risikoen for MOH. Det er en paradoks forgiftningstilstand, hvor hovedpinepillerne giver mere hovedpine.

Hvad er grænsen for et ”stort indtag” af smertestillende medicin?
Overforbrug er defineret som indtag af: •Simpel smertestillende medicin som acetylsalicylsyre (Aspirin®), paracetamol (Pamol®, Pinex®, Panodil®), eller ibuprofen (Ipren®) 15 dage eller mere per måned•Triptaner (som sumatriptan, Imigran®, Relpax® og lign.), ergotaminer eller stærk smertestillende medicin som kodein, tramadol, oxycodone, og morfin 10 dage eller mere per måned•Kombinationspræparater som indeholder flere slags smertestillende midler i en tablet, for eksempel Treo® (en kombination af acetylsalicylsyre og koffein), Kodimagnyl® (en kombination af acetylsalicylsyre og kodein), Kodipar® (en kombination af paracetamol og kodein), eller Kodamid® (en kombination af acetylsalicylsyre, koffein, kodein, og propyphenazone) 10 dage eller mere per måned• Kombination af forskellige slags medicin fra ovennævnte grupper 10 dage eller mere per måned. For eksempel sumatriptan 8 dage/måned og paracetamol 5 andre dage/måned (i alt 13 dage/måned).

Det er antallet af dage du tager hovedpinepiller, der har betydning for udviklingen af MOH og ikke det antal piller du tager.

Hvis man har hovedpine flere dage, har man også brug for mere medicin. Hvorfor kan det blive farligt?
Der er mennesker som sagtens kan tåle et dagligt indtag af smertestillende medicin uden at få hovedpine – f.eks. for gigt, rygsmerte, eller anden kronisk smerte. Men mennesker reagerer på medicin på forskellig måde, og dem der i forvejen har tendens til hovedpine kan få forværring af hovedpinen, hvis de tager hovedpinepiller regelmæssigt, tre eller flere dage om ugen i mere end en tre-måneders periode.

Hvordan udvikler man MOH?
Det er ikke klarlagt præcist hvordan denne type hovedpine udvikles. Muligvis ændrer medicinen smertesystemet i hjernen, så hjernen vænner sig til tilstedeværelsen af smertestillende medicin og derfor har brug for mere medicin for at opnå samme effekt. Hovedpinen kommer tilbage når medicinen er på vej ud af kroppen. Der er også undersøgelser, der tyder på at langvarig brug af smertestillende medicin sænker smertetærsklen så kroppen bliver overfølsom for smerte.

Hvem får MOH?
Alle kan få MOH, også børn. Det forekommer dog hyppigst hos personer fra 45–66 år. Forekomsten af hovedpine er generelt højere blandt kvinder, men kvinder og mænd med kronisk hovedpine har den samme forekomst af medicinoverforbrug. Blandt den danske befolkning har 3.3% kronisk hovedpine, og ca. halvdelen af dem (1.8%) har MOH. De fleste, der får MOH, lider i forvejen af hovedpine – oftest migræne eller spændingshovedpine. For nogle vil hovedpinen af forskellige årsager blive hyppigere eller værre, så der skal mere og stærkere smertestillende medicin til at mindske smerten. Nogle personer med mild hovedpine og/eller frygt for at udvikle hovedpine i løbet af dagen føler at de bedre kan udføre deres daglige pligter, hvis de tager en smertestillende pille. Dette kan i sidste ende føre til et dagligt forbrug af smertestillende medicin og til MOH.

Risikoen for at få MOH øges hvis man også tager smertestillende piller for andre smerter end hovedpine, for eksempel gigt eller rygsmerter. Personer, der lider af stress eller psykiske problemer som for eksempel depression og angst har også højere risiko for at få MOH.

Er der en undersøgelse der kan bekræfte om man har MOH?
Der findes ingen blodprøve eller scanning, som kan bekræfte diagnosen MOH, men nogle gange laves forskellige undersøgelser for at udelukke andre tilstande, der kunne forklare en forværring af hovedpinen. Diagnosen MOH stilles på baggrund af hvad man selv fortæller om ens hovedpine: hvor mange hovedpineanfald hver uge, indtag af medicin og hvordan hovedpinen har udviklet sig i forbindelse med det øgede medicinindtag. En hovedpinedagbog er det bedste værktøj til at stille diagnosen. Det er vigtigt at skrive hvor ofte, hvornår og hvor længe hovedpinen varer og hvor meget medicin man tager ved hvert hovedpineanfald.

Hvordan behandles MOH?
Den bedste måde at kurere MOH, er at stoppe med at tage for meget smertestillende medicin. Man kan enten stoppe helt med det samme eller trappe stille og roligt ned over to til tre uger. Uanset hvilken måde man gør det på, kan man forvente nogle dage eller uger med afvænningssymptomer: forværring af hovedpinen, kvalme, rastløshed, anspændthed og søvnbesvær. Det kan dog tage op til flere måneder før medicinen er helt ude af kroppen. Hovedpinen svinder betydeligt hos de fleste i løbet af de første to måneder efter medicinophør. Tålmodighed er vigtig. For mange kan det være svært med at trappe ned. Det kan være nødvendigt at lindre symptomerne med nødmedicin. I det tilfælde skal du kontakte din egen læge for at få rådgivning om dette. I de sværeste tilfælde kan det være nødvendigt med indlæggelse i op til 14 dage. I ugerne efter overforbruget er stoppet, falder hovedpinen gradvist tilbage til sit oprindelige mønster med enkeltstående anfald per måned. Det er vigtigt at undgå smertestillende piller – inklusive håndkøbsmedicin – og begrænse indtagelsen til maksimum to dage/uge selvom man har hovedpine oftere end det. Når medicinindtaget er nedsat, kan der lægges vægt på at forebygge hovedpinen enten med forebyggende medicin som også bruges ved migræne og spændingshovedpine eller ved andre forebyggende metoder. Her kan fysioterapi og forskellige metoder til stress- og smertehåndtering også være med til at forebygge hovedpine. Hvis man lider af depression eller angst er psykologisk rådgivning vigtig. For at undgå de ting, der fremkalder og forværrer hovedpine, kan det være nødvendigt med livsstilsændringer. For at behandlingen af MOH skal lykkes, er det vigtigt at man forstår sygdommen og vigtigst af alt at man er parat til at reducere medicinforbruget. Det er vigtigt at familien og arbejdspladsen støtter denne beslutning og støtter op under de første 14 dage hvor der kan være afvænningssymptomer.

Hvor kan jeg finde yderligere information?
På migræne og hovedpineforeningens hjemmeside www.hovedpineforeningen.dk kan du finde mere information omkring at forebygge hovedpine samt links til hovedpinedagbøger, enten til at printe ud eller som en app til smartphone.

Skrevet af: Maria Lurenda Westergaard (Læge, Ph.d. studerende) og Signe Bruun Munksgaard (Læge, Ph.d.)