Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er karakteriseret ved en pressende, trykkende smerte af let til moderat intensitet.

Man kan adskille migræne og spændingshovedpine ved,  at spændingshovedpinen forværres ikke ved fysisk aktivitet, giver ikke opkast eller svær kvalme og lysoverfølsomhed. Der findes tre hovedpinerformer: 1. Sporadisk episodisk hovedpine af spændingstype. 2. Hyppig episodisk hovedpine af spændingstype og 3. Kronisk hovedpine af spændingstype.

Episodisk spændingshovedpine

Episodisk spændingshovedpine der højst er til stede et par gange om måneden giver sjældent anledning til bekymring og vil ofte være kroppens advarselssignal om uhensigtsmæssig belastning fx op grund af stress eller forkerte arbejdsstillinger.

Hyppig episodisk og kronisk spændingshovedpine

Hyppig episodisk og kronisk hovedpine kan derimod være meget generende og kan reducere livskvaliteten betydeligt. Hos patienter md hyppig og kroniske spændingshovedpine er det påvist, at centralnervesystemet er overfølsomt for smerte. Dette kan skyldes utilstrækkelig hæmning af indkomne smertefulde stimuli fra muskler eller være en konsekvens af hyppige smertefulde input fra perikranielle  muskuloskeletale væv.

Særlig udredningsprogram

Hovedpinedagbog er vigtig at føre for at få stillet den korrekte diagnose når man går til lægen. Specielt for at skelne mellem spændingshovedpine og milde migræneanfald samt for at udelukke medicinoverforbrugshovedpine og for at udelukke at der kan være andre alvorlige lidelser. Man få som oftest undersøgelse af tyggemuskulaturen vurdering af bidfunktionen og går man en depression kan det også være årsagen. Har man spændinger i nakkemuskulaturen skal dette også undersøges, forkerte arbejdsstillinger kan være årsagen.

Der er sparsomme videnskabelige holdepunkter for disse lidelser. Det kan skyldes stress, muskelspændinger og ved den kroniske spændingshovedpine kan det desuden skyldes en forstyrrelse i de smerteregulerende centre i nervesystemet.

Fysioterapi bør primært rettes mod instruktion i korrekte arbejdsstillinger, holdningskorrektion og instruktion i aktive hjemmeøvelser som kan reducere spændingerne.

Afspændingsterapi og kognitiv terapi vil være rigtig godt plus yoga. Biofeedback terapi alene har dokumenteret effekt ved spændingshovedpine.

Man behandler som oftest med Paracetamol, Ibrufen og Acetylsalicylsyre 500-1000 mg, men pas på ikke at tage for mange tabletter i mange dage, da man nemt kan få en medicinoverforbrugshovedpine (tabletter hver dag i 14 dage i en periode på 3 mdr.)