100 patienter opereret mod invaliderende hovedpine

25. september 2017, KL 13:00 redaktør Christina Petersen

Mere end 5000 danskere lider af Hortons hovedpine, en af de mest smertefulde hovedpinelidelser der findes. For nogle af de allermest invaliderede patienter, kan behandlingen bestå i at få indsat en lille chip i overkæben. Nu er patient nummer 100 opereret i Danmark. 

Behandlingen for Hortons hovedpine består for langt de fleste patienter af ilt, migrænemedicin som injektion og høje doser blodtrykssænkende medicin. For de hårdest ramte patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af dette, kan indsættelse af en lille chip i overkæben, en neuro-stimulator, komme på tale. Selvom behandlingen ikke kurerer sygdommen har omkring 2/3 af de opererede patienter rigtig god effekt af denne behandling, hvilket er positivt, da andre behandlingsmuligheder har svigtet. 

Patienter med de svære former for Hortons hovedpine udredes og behandles ved Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet-Glostrup under ledelse af professor Rigmor Højland Jensen:
- Hortons hovedpine er desværre en overset sygdom. Forskning viser, at halvdelen af patienterne i starten diagnosticeres forkert, og at der i gennemsnit går 6 år fra patienten har det første anfald, til diagnosen stilles. Det er ikke godt nok. Tidlig diagnose og korrekt behandling er helt afgørende for den her gruppe af patienter, siger hun.
Siden 2011 har Dansk Hovedpinecenter i samarbejde med Tand-, Mund og Kæbekirurgisk klinik på Rigshospitalet tilbudt neuro-stimulatorbehandlingen til den allerhårdest ramte gruppe af Horton-patienter. Med operation af patient nummer 100 står kæbekirurg Jørgen Rostgaard nu bag en tredjedel af alle neuro-stimulator-operationer i verden.  

Fakta om sygdommen

  • Hortons hovedpine består af pludseligt indsættende ekstremt voldsomme smerter i og omkring det ene øje. På samme side som smerten, kan øjet blive rødt, løbe i vand og lukke til. Anfaldene kan optræde flere gange i døgnet, og det er karakteristisk at anfaldene ledsages af rastløshed. Patienterne er urolige, vandrer rundt eller sidder og rokker. 
  • Sygdommen optræder i alle aldre, men starter oftest i 15-40 års alderen, og rammer hyppigst mænd. Hortons hovedpine er dog ofte  overset blandt kvinder, på trods af at den optræder lige så karakteristisk.
  • For langt de fleste patienter optræder anfaldene i klynger, dvs. over perioder af uger til måneders varighed, adskilt af helt smertefri perioder på måneder til år. Nogle patienter har dog - på trods af vedvarende medicinsk behandling – aldrig smertefri perioder, og det er især dem, som neuro-stimulator-behandlingen er målrettet til.