Halvdelen af alle Hortons hovedpine patienter diagnosticeres forkert

Halvdelen af alle Hortons hovedpine patienter diagnosticeres forkert. I denne uge sættes der fokus på sygdommen med en landsdækkende informationskampagne:

Uudholdelige smerter bag øjet? Måske er det Hortons hovedpine.

Mere end 5000 danskere lider af Hortons hovedpine, der en af de mest smertefulde hovedpinelidelser, der findes.

Hortons hovedpine er desværre en overset sygdom. Forskning viser, at halvdelen af patienterne i starten diagnosticeres forkert, og at der i gennemsnit går 6 år fra patienten har det første anfald, til diagnosen stilles. Det er ikke godt nok!

”Tidlig diagnose og korrekt behandling er helt afgørende for den her gruppe af patienter, udtaler professor Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet-Glostrup. ”

Derfor har Dansk Hovedpinecenter i samarbejde med HortonForeningen – Danmarks patientforening for hovedpineramte nu iværksat en landsdækkende informationskampagne, som har til formål at sætte fokus på sygdommen ”.

Behandlingen for Hortons hovedpine består for langt de fleste patienter af ilt, migrænemedicin som injektion og visse typer blodtrykssænkende medicin og langt de fleste kan behandles tilfredsstillende, selvom sygdommen endnu ikke kan helbredes. For de hårdest ramte patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af dette, kan indsættelse af en neuro-stimulator, komme på tale.

Fakta om sygdommen
Hortons hovedpine består af pludseligt indsættende ekstremt voldsomme smerter i og omkring det ene øje. På samme side som smerten, kan øjet blive rødt, løbe i vand og lukke til. Anfaldene kan optræde flere gange i døgnet, og det er karakteristisk at anfaldene ledsages af rastløshed. Patienterne er urolige, vandrer rundt eller sidder og rokker. Sygdommen optræder i alle aldre, men starter oftest i 15-40 års alderen, og rammer hyppigst mænd. Hortons hovedpine er dog hyppigt overset blandt kvinder, på trods af at den optræder lige så karakteristisk.

For langt de fleste patienter optræder anfaldene i klynger, dvs. over perioder af uger til måneders varighed, adskilt af helt smertefri perioder på måneder til år. Nogle patienter har dog - på trods af vedvarende medicinsk behandling – aldrig smertefri perioder.

Med denne kampagne er håbet nu, at flere tidligere får stillet den korrekte diagnose.

Se videoer på YouTube om emnet:
Måske har du Horton Hovedpine? 
Horton Hovedpine kan være periodisk og kronisk

For yderligere oplysninger
Professor, dr. med. Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Telefon: 38633059

Mail: rigmor.jensen@regionh.dk