Er der en sammenhæng mellem Hortons hovedpine og søvn?

Ny stor undersøgelse startes på Dansk Hovedpinecenter

Hortons hovedpine er en lidelse med kraftige, altid ensidige smerter omkring øjet og ledsagende symptomer i form af tåre- og næseflåd, hævelse omkring øjet og uro. Det har længe været kendt at der er en forbindelse mellem denne hovedpine og søvn. Den er dog aldrig blevet beskrevet i detaljer. For at komme dette nærmere er der over de sidste 30 år blevet afviklet en håndfuld søvnundersøgelser. Der er nogle få studier der tyder på at Hortonanfald optræder i forbindelse med drømmesøvn. Man har desuden fundet ud af at der er en øget forekomst af søvnforstyrrelsen søvnapnø blandt Hortonpatienter. Søvnapnø er kendetegnet ved vejrtrækningspauser under søvnen, og søvnen er så dårlig at man ikke føler sig udhvilet om morgenen. Den præcise sammenhæng mellem Hortons hovedpine og denne søvnforstyrrelse kendes dog endnu ikke. De studier der er blevet lavet af søvnen hos Hortonpatienter er få og med et lille patientantal.

På Dansk Hovedpinecenter har vi længe haft et ønske om at lave en ordentlig søvnundersøgelse på et stort antal Hortonpatienter. Dette er nu blevet en reel mulighed med nyetablering af et moderne søvnlaboratorium i verdensklasse. Den planlagte undersøgelse består af 3 delprojekter:

  1. En stor spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 400 Hortonpatienter
  2. Etablering af en biobank med blodprøver så man i fremtiden kan analysere disse 
  3. Undersøgelse af søvnen og søvnhormoner hos 30 patienter i klyngeanfald 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at identificere risikofaktorer for udvikling af Hortons hovedpine, samt at karakterisere søvnen hos både episodiske og kroniske Hortonpatienter. Biobanken vil være et godt værktøj til at finde specielle signalstoffer, således at diagnosen kan forbedres i fremtiden. Selve søvnundersøgelsen skal fastslå hvorvidt der er en sammenhæng mellem natlige hovedpineanfald og bestemte søvnfaser eller søvnforstyrrelser. Alt i alt håber vi meget at projektet vil medvirke til en forbedret sygdomsforståelse, diagnostik og behandling af Hortons hovedpine.

Studiet vil løbe over de næste ca. 1½ år og er en del af et Ph.D.-projekt som afvikles ved Dansk Hovedpinecenter ved læge Mads Barløse. Hvis du lider af Hortons hovedpine vil vi sætte stor pris på din deltagelse i projektet. Dette gælder både hvis du har den kroniske såvel som den episodiske variant. I første omgang vil du få tilsendt et spørgeskema som du skal udfylde og returnere. Derefter vil du blive kontaktet mhp. videre deltagelse. Al deltagelse er selvfølgelig frivillig og du vil blive grundigt informeret om de øvrige dele af projektet hvis du deltager i spørgeskemaundersøgelsen.

Er du interesseret i at deltage kontakt da Mads Barløse på:
E-mail: mads.dhc@hotmail.com
Telefon: 38 63 35 55 (de fleste hverdage 12-15)

Du kan desuden læse mere om projektet på Dansk Hovedpinecenters hjemmeside: 
www.glostruphospital.dk/menu/Afdelinger/Dansk_Hovedpinecenter/