Migræne og Hovedpine-foreningen

Migræne og Hovedpineforeningen beskæf­tiger sig med formidling af informationer til presse, politikere samt offentligheden generelt om de svære tilbagevendende hovedpine-former. Rådgivning af hovedpine-patienter, samt varetagelse af hovedpine-patienters fælles interesser. Foreningens mål er at medvirke til en høj grad af viden generelt i samfundet om alle former for hovedpine og migræne.

Arrangementer:

Der er ingen kommende begivenheder.

Se video

Det nye Hovedpinecenter i Glostrup forventes færdigt i efteråret 2017. Se mere på videoen.

tl_files/hovedpineforeningen/nyheder/hovedpinecenter.png

Aktuelt:

Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme ved Københavns Universitet

Efter næsten 3 års forberedelse startede den nye Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme ved Københavns Universitet i efteråret 2016. Man har erkendt at der er et stort udækket behov for bedre behandling til hovedpinepatienter i hele verden og den væsentligste barriere er en stor mangel på hovedpinespecialister.

Arrangementer
Læs mere Læs mere

Interview vedr. ambulant behandling

Se interviewet med professor Rigmor Jensen

Se filmen her