Forsøg

Studie om smerte og sprog

Hjerneforskere ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) ved Aarhus Universitet søger deltagere til et kommende studie om smerte og sprog. Vi er på udkig efter højrehåndede med dansk som modersmål som lider af kronisk hovedpine, og som er mellem 18-30 år gamle.

Læs mere...

Personer med spændingshovedpine søges

Du kan deltage I dette forsøg hvis du: Har spændingshovedpine mere end 1 dag per måned. Ældre end 18 år. Fravær af psykiatriske og væsentlige medicinske tilstande indenfor de seneste 12 måneder. Ikke være andre former for hovedpine eller ansigtssmerter

Læs mere...

Frontal hovedpine

Vi er 3 optometrisstuderende, som skal lave en bachelor omhandlende frontal hovedpine. Vi søger deltagere til 1 times undersøgelse, hvor vi vil udrede om din hovedpine kan relateres til synet.

Læs mere...

Ny behandling – Individuel følsomhed?

Igennem lang tid har Dansk Hovedpinecenter udmærket sig, blandt andet ved undersøgelser af migræne ved fremprovokerede migræneanfald under kontrollerede forhold. Dette gøres eksempelvis ved at give infusioner med CGRP, som altså udgør modsætningen til de nye CGRP antistoffer.

Læs mere...

Migræne uden aura? Se her!

Forskergruppen ved det landsdækkende Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, har i over 20 år forsket i migrænens mekanismer ved bl.a. at udløse hovedpine hos migrænepatienter med stoffer, der forekommer naturligt i kroppen. Disse forsøg har givet os stor viden og har været med til at udvikle ny og bedre migræne-medicin.

Læs mere...

Hvilken effekt har kiropraktisk manipulationsbehandling på hovedpine hos børn

Hovedpine kan have stor indflydelse på et barns liv, både hvad angår sygefravær i skolen og deltagelse i sociale aktiviteter

Læs mere...

Cammocare

Det er en ikke invasiv forebyggende behandling hvor man skal stimulere en nerve på halsen med mild elektrisk strøm 3 gange dagligt i 4 minutter

Læs mere...

Stress og hovedpine

Stress er en tilstand, hvor “en person oplever, at omgivelsernes krav og forventninger overstiger ens egen kapacitet.

Læs mere...

Bliv forsøgsperson

Vi inkluderer næsten hele tiden forsøgspersoner med migræne til forsøg og folk er altid velkomne til at...

Læs mere...

Personer med migræne uden aura søges til forsøg med MR-scanning

Vi søger forsøgspersoner, der har migræne uden aura til et nyt projekt, hvor vi vha. en speciel form for hjernescanning, en såkaldt MR-scanning, vil undersøge forekomsten af en betændelsestilstand omkring hjernens hinder og omkring hjernens kar.

Læs mere...