Hovedpine, men hvilken form for hovedpine? (Viborg)

Sundhedshuset, Toldboden 3, konferencerum St., 8800 Viborg

Hovedpineskole med hovedpinesygeplejerske Malene Boel. Temaet: Hovedpine, men hvilken form for hovedpine ? -Især om hvilke symtomer der er gældende ved de mest hyppige former for hovedpine, og bliv mere sikker i din behandling heraf.

Tilmelding senest den 16. marts 2020 på post@hovedpineforeningen.dk

Pris for medlemmer kr. 60,- ikke medlemmer kr. 90,- betales
16.3 på mobilepay 65571. Husk at skrive navn og VIBORG.

 
 

Gå tilbage