Ny migræne-behandling får verdenspremiere i Danmark til september

En række studier har peget på at mange migræne-anfald starter fordi hjernens blodårer trækker sig sammen og blodet derfor ikke kan forsyne hjernen med nok ilt. Når hjernen mangler ilt kan der hos migrænepatienter meget let udløses en dominoeffekt ved navn Cortical Spreading Depression. Det er en langsom, meget destruktiv ”bølge” som spreder sig igennem hjernen og som i sidste ende fører til selve migræneanfaldet.

Rehaler’en virker ved at forhindre denne bølge i at sprede sig, ved indenfor få sekunder at øge iltforsyningen til hjernen med op til 70%.

Dette er muligt ved at ændre på sammen-sætningen af den luft som indåndes, i praksis ved at en del af den CO2 som kroppen producerer genbruges, blandes med frisk luft i et præcist blandingsforhold, og derefter indåndes.

Rehaler’en øger iltforsyningen til hjernen så længe den bruges, men kontrollerede forsøg har vist at det i mange tilfælde er nok at bruge den 10-20 minutter i starten af et migræneanfald for at afværge anfald-et. Rehaler’en vejer kun 10 gram og er lille nok til at kunne ligge i en lomme eller håndtaske, så den kan være ved hånden når et anfald begynder.

Den første udgave af Rehaler’en blev fra 2016-2017 testet med meget positivt resultat i et klinisk forsøg ved Hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital, med 11 patienter med migræne med aura. Artiklen om forsøgets resultater er blevet optaget til udgivelse i Cephalalgia som er verdens højest rangerede hovedpine-tidsskrift.

Der er endnu ikke udført et klinisk forsøg med Rehaler-behandling af migræne uden aura, men erfaringer fra de første 50 test-brugere tyder på at mange patienter uden aura også har gavn af behandlingen.

BalancAir er i gang med at planlægge et stort klinisk forsøg som forberedelse til at lancere Rehaler’en i hele verden. De klinis-ke data tyder dog allerede nu på at Rehaler’en for mange vil være et effektivt alternativ til migrænemedicin. Fordi
Rehaler’en er medicinfri er det dog også muligt at bruge den sammen med normal migrænemedicin.

Til september i år bliver det muligt at købe et Rehaler starter-sæt som består af ti Rehalere, en Control Unit som måler ilt-niveauet i kroppen, samt en behandlings-App som sammen med Control Unit’en sørger for at give den behandling som er optimal for den enkelte migrænepatient. Der vil dog kun komme et begrænset antal starter-sæt til salg i første omgang, så det forventes, at der hurtigt vil blive udsolgt.

Danske migrænepatienter får dog mulighed for at komme forrest i køen, og kan allerede her i august skrive sig op til at være blandt de første til at få mulighed for at købe et Rehaler starter-sæt. Dette kan gøres på hjemmesiden www.info.rehaler.dk, hvor man også kan finde mere information om behandlingen.

Gå tilbage