FÆLLESSKAB DER RYKKER! 

"For sygemeldte, ledige fleksjobbere og nysgerrige"

4 år med mening
Det er svært at fatte at det nu er mere end 4 år siden at jeg fik den idé at skabe et meningsfyldt samlingssted for sygemeldte uden om 'det offentlige'.

Oplevelser med sygemeldte
Som socialrådgiver gennem 30 år havde jeg lært et utal af sygemeldte at kende, mest som underviser på kurser som var financieret af offentlige midler.
Det var tydeligt for mig at de fleste kursusdeltagere var  glade for samværet med andre i samme situation. Der opstod fortrolighed og blev fortalt historier om oplevelser, som vi ellers  rubricerer under 'privatlivets fred'. Der var en helt unik stemning med humoristiske indslag og løslupne påfund. Der blev udtrykt forskellige følelsestilstande og givet praktisk hjælp til hinanden.

Genkendelighedens betydning
Det blev tydeligt for mig, at det ikke var kursets tilrettelæggelse eller form og indhold der havde den største betydning for de sygemeldte. Det var simpelthen samværet mellem mennesker, som i øjeblikket var isoleret fra det attraktive arbejdsliv p.g.a. helbredsproblemer. De var sultne efter at blive accepteret i deres særligt sårbare livskapitel - og det var en stor oplevelse for dem at møde andre i den samme samfundsmæssige situation! - Her skulle ikke gøres noget særligt for at blive forstået af de andre. Oplevelsen af fællesskab gav næring til en positiv stemning og blomstrende ressourcer.

Frivillige opgaver
Da jeg stoppede som lønmodtager fik jeg frihed til at bruge mine ressourcer på andre måder. I 2007 gav det rigtig god mening at lave særlige aktiviteter med henblik på at skabe inspiration til f.eks.større inklusion og mere parathed til at komme videre for sygemeldte borgere. Jeg forestillede mig at det ville være lettere for sygemeldte at mødes uden skriftlige indkaldelser og pligter, som skulle opfyldes efter lovgivningens krav og rammer.

Jeg tænkte at jeg fint kunne bruge 3 timer ugentlig (tirsdage kl. 10-13) på 'Café Sygemeldt' og tilbød uforpligtende ugentligt samvær med særlige arrangementer for sygemeldte og andre i lignende situation.

Det væltede ind med oplægsholdere, som gerne ville bidrage til meningsfyldte og underholdende indslag. Henvendelser fra forskellige hjælpere, som gør en fantastisk forskel. Der var medier og mennesker der gerne ville vide mere om 'Café Sygemeldt'. - Snart brugte jeg op mod 18 timer om ugen på at lave aftaler, arrangere og svare på mails og telefoner. - I dag bruges knap så mange timer.

Meningsfyldt fødselsdag
Jeg er fantastisk glad for at der nu har været flere hundrede forskellige deltagere i 'Café Sygemeldt's tirsdagsarrangementer og næsten 200 forskellige frivillige oplægsholdere.
Når der holdes 4 års fødselsdag den 8. marts, er det med en stor glæde og bekræftelse af at 'Café Sygemeldt' giver god mening, inspiration og glæde for deltagere og frivillige.
Det er fantastisk at opleve at det der sendes ud kommer tilbage i overstrømmende mængder.

Tusind tak for 4 berigende år med anerkendelse, samhørighed, tryghed, forandring i dagligdagen og muligheden for at bidrage/at gøre en forskel!

Nederst finder du temaerne for marts måneds inspiration i 'Café Sygemeldt'

Susanne Kjær
www.CafeSygemeldt.dk

Der er åbent arrangement i 'Café Sygemeldt' hver tirsdag kl. 10 - 13 i Skindergade 21, København.

Du kan deltage i 'Café Sygemeldt's debatforum ved at tilmelde dig her og du kan også finde 'Café Sygemeldt' på Facebook her

'Café Sygemeldt' giver næring til den gode tilstand!

Månedsprogram For Marts 2011

1. Marts: Succes med arbejdsprøvning!
Formålet med etablering af arbejdsprøvninger, opmærksomhedspunkter, mødetidspunkter, tvang og frivillighed.
Hvad har man mulighed for selv at gøre - og hvornår kan man kalde arbejdsprøvning en succes?
Deltagernes erfaringer vil blive inddraget i dagens tema og der vil blive udleveret brugbare materialer.
Cafémutter Susanne Kjær står for arrangementet.
www.KlarKurs.dk

8. Marts: 'Café Sygemeldt' holder 4 års fødselsdag!
I dag holder ’Café Sygemeldt’ fødselsdagsfest.
Der vil være en særlig hyggelig stemning og f.eks. vil vi - traditionen tro - blive præsenteret for Københavns bedste historiefortæller, Gravers Graversen, som vil berige fødselsdagsgæsterne med et par af sine fantastiske historier.
www.graversgraversen.dk

15. Marts: Gået ned med stress og særligt sensitiv
Hver 5. af os kan betegnes som 'særligt sensitiv'.
I sit virke som kropsterapeut har Ida konstateret, at de fleste, som er sygemeldt med stress, er særligt sensitive.
Hør hvad det vil sige 'at være særligt sensitiv' og hvordan du med denne bevidsthed kan blive bedre til at navigere uden om stress.
Ida Theen er kranio-sakralterapeut med speciale i behandling af stress.
www.idatheen.dk

22. Marts: Hvad du ikke kan - det kan du lære!!
Catrine Engelgreens motto, som kan være irriterende og provokerende!
Selv brugte Catrine mottoet som træning for at komme tilbage til livet og arbejdsmarkedet efter et kraniebrud forårsaget af stress af værste karakter.
Oplægget tager udgangspunkt i at vælge glæden - så vær forberedt på at få rørt såvel lattermusklerne som hjernecellerne!
www.engelgreen.dk

29. Marts: Smil på læben!
Camilla er Nia Black Belt Teacher og Lifestyle Educator samt indehaver af Danmarks første Nia Studie.
Camilla gør brug af sin livserfaring og smittende humør.
En historie om et stort vægttab, om at genfinde balance, at nå til samspil mellem krop og sind.
Et inspirerende og legende foredrag - Joy Of Movement
www.studionia.dk

Du finder 'Café Sygemeldt' her:
Kafé Knud, Skindergade 21, kld. Kbh.
Hver tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Det koster 30 kr. pr. gang
 
Socialrådgiver og Coach Susanne Kjær
www.CafeSygemeldt.dk

Mail: CafeSygemeldt@KlarKurs.dk
Tlf: 22 39 07 17

Gå tilbage