Personer med spændingshovedpine søges

Du kan deltage I dette forsøg hvis du: 

• Har spændingshovedpine mere end 1 dag per måned
• Ældre end 18 år
• Fravær af psykiatriske og væsentlige medicinske tilstande indenfor de seneste 12 måneder
• Ikke være andre former for hovedpine eller ansigtssmerter

Forsøgsmetoder

Projektet gennemføres som en kontrolleret tværsnitsundersøgelse. Alle deltagere får efter inklusion en detaljeret undersøgelse af sansefunktion, det smertehæmmende system, det autonome nervesystem, ømheds-niveau i tindingemusklen og benmusklen og får taget små vævsprøver fra samme muskler samt blodprøve for analyse af bestemte gen-typer af enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT) og dopamin receptor D3 (DRD3) alene. Der vil ikke blive foretaget andre genotyperinger. Endvidere udfylder alle deltagere spørgeskemaer vedrørende katastrofe-tænkning, depression, angst/spænding, stress og søvn-kvalitet og de udfylder en hovedpine dagbog. Dette vil ske i en session, der varer ca. 4 timer. Der er indlagt små pauser i undersøgelsen, hvor pt har mulighed for at få lidt at spise og drikke.

Der gives en ulempegodtgørelse på 500 kr. for at deltager (skattepligtig B-indkomst)

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte: Tandlæge og ph.d.-studerende Fernando Exposto, Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, e-mail:fernando.exposto@dent.au.dk, tlf.: 9188 8985.

Gå tilbage