Lider du af migræne med synsforstyrrelser (aura)?

Så kan du måske være med i dette forsøg:

Undersøgelse af migræneprovokerende effekt af endothelin-1 hos patienter med migræne med aura samt raske forsøgspersoner.

Krav: 

  • Du har migræne med aura ca. en gang om måneden i gennemsnit
  • Du skal ellers være sund og rask og mellem 18 og 40 år gammel
  • Du må ikke fejle noget med blodtrykket, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.

Baggrund:
Migræne er en udbredt sygdom, der er kendetegnet ved kraftig hovedpine. Mange personer der lider af migræne oplever andre symptomer som synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller taleforstyrrelser før hovedpinen. Den slags symptomer kalder man for migræne-aura. Man ved endnu ikke hvordan disse symptomer opstår eller hvordan de hænger sammen med hovedpinen ved migræne. Ud fra tidligere studier af mennesker og dyr, tror vi at aura-symptomer måske udløses ved, at et stof frigøres fra blodkarrene i kroppen. Dette stof hedder endothelin-1 og findes naturligt i kroppen, hvor det bl.a. virker ved at regulere blodtrykket.  I dette forsøg vil vi undersøge om endothelin-1 er i stand til at fremkalde migræne-aura. Vi vil derfor give dig en indsprøjtning med endothelin-1 for at se om det vil fremkalde aura hos dig. Forsøget består af en forundersøgelse samt to forsøgsdage. På den ene forsøgsdag gives endothelin-1 og på den anden gives indsprøjtning med saltvand (placebo).

Placering:
Forsøget foregår i Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet – Glostrup. Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Tid:
Forsøget strækker sig over 3 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse på ca. 45 min og de to andre dage er forsøgsdage der varer ca. 2 timer pr. gang.

Ubehag/risici:
Endothelin-1 er et stof der findes naturligt i kroppen. Indsprøjtning af endothelin-1 giver normalt ingen bivirkninger. I sjældne tilfælde forekommer kortvarig kvalme og øget svedtendens, men man har aldrig set alvorligere bivirkninger af endothelin-1 ved forsøg på mennesker.

Desuden skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvilket kan give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).
Der gives ulempegodtgørelse på 150,00 DKK pr time.

Forsøget er godkendt af den videnskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr. H-16022143

Kontakt:
Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:

Anders Hougaard, læge, ph.d., Hovedpineforskningen Neurologisk Klinik Rigshospitalet – Glostrup.

E-mail: anders.hougaard@regionh.dk

Tlf: 38 63 27 13

Gå tilbage