Lider du af hovedpine efter en hjernerystelse?

Så kan du måske blive scannet! 
Vi søger forsøgspersoner, som lider af post-traumatisk hovedpine som følge af en hjernerystelse. Forskningsprojektet omfatter 1 forsøgsdag af 4 timers varighed, hvor du skal møde op på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:
- Er mellem 18 og 65 år
- Lider af post-traumatisk hovedpine i > 12 måneder som følge af en hjernerystelse
- Ikke har lidt af migræne eller hyppig spændingshovedpine før hjernerystelsen
- Har kun haft et enkelt tilfælde med en hjernerystelse

Forsøget:
Post-traumatisk hovedpine er en invaliderende sygdom, hvor der efter et hovedtraume, opstår hovedpine. Desværre er post-traumatisk hovedpine særdeles svær at behandle, hvilket til dels skyldes manglende viden om årsagerne til sygdommen.

I dette forsøg vil der indgå 100 forsøgspersoner med post-traumatisk hovedpine og 100 raske kontroller. På forsøgsdagen vil du blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer omhandlende hovedpine og andre symptomer såsom søvnbesvær og post-traumatisk stress. Dernæst får man taget blodprøver efterfulgt af en MR-skanning af hjernen, som varer cirka 1 times tid. Til sidst måles din muskelømhed og smertetærskel for tryk.

Forsøgssted:
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup,
Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600 Glostrup.

Honorar:
Der gives ulempegodtgørelse på 150 DKK pr. time samt transportgodtgørelse.

Hvis ovenstående vækker interesse, kontakt da venligst:
Håkan Ashina, Ph.d. Studerende
E-mail: haakan.ashina@regionh.dk

Gå tilbage