Har du lyst til at deltage i et forsøg med Lasmiditan?

Lasmiditan (REYVOW) er for nyligt blevet godkendt i USA som anfaldsmedicin til migræne uden aura og migræne med aura.

Vi er netop ved at afprøve det på forsøgsbasis på Dansk Hovedpinecenter.

Hvis man er interesseret i at afprøve lasmiditan, så kan man kontakte projektsygeplejerske Anne Mette Autzen på tlf. 3863 4020 og e-mail adr. anne.mette.autzen@regionh.dk for mere information.

Alternativt kan man indtaste sit navn og kontaktoplysninger på hjemmesiden http://hmru.dk/?page_id=2460 og blive ringet op snarest muligt.

Gå tilbage