Forsøgspersoner med migræne med aura søges!

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

  • har migræne med aura og har 1-6 anfald pr. halvår
  • er ml. 18 og 50 år gammel og vejer 60-95 kg
  • anvender sikker prævention, såfremt du er kvinde i den fødedygtige alder
  • ikke har et dagligt medicinforbrug

Du kan ikke deltage i dette forsøg, hvis du

  • er gravid eller ammende kvinde
  • har hjertekarsygdomme, for lavt eller for højt blodtryk
  • indtager medicin, der forebygger migræne 

Baggrund

Hovedpinetypen migræne kan hos en tredjedel af patienterne være ledsaget af forbigående synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller taleproblemer. De tilgrundliggende mekanismer er ukendte og ønskes belyst ved at undersøge Sildenafils virkning på fremkaldelse af aura og hovedpine. Sildenafil er en medicin, der anvendes til behandling af mænd med impotens, men kan fremkalde migrænelignende hovedpine og anvendes som redskab til at undersøge mekanismerne ved migræne med aura.

Fremgangsmåde

Forsøget består af 2 forsøgsdage á 2 timer forudgået af en almindelig lægeundersøgelse, hvor yderligere information om forsøget vil blive givet.

Ved lodtrækning er det bestemt, om der gives Sildenafil eller placebo (inaktivt stof) 1. forsøgsdag; 2. forsøgsdag gives det stof, der ikke indtages 1. forsøgsdag. Efter indtagelse af stoffet noteres graden af hovedpine på et ark, og der tages endvidere blodprøver.

Sted

Undersøgelserne foregår på Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Godtgørelse

Forsøget honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 750 kr. (150,-/time) som er skattepligtige. 

Kontakt og tilmelding

Har du lyst til at medvirke, eller er du interesseret i at vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte:

Jawad Haider Butt, læge, forskningsassistent

Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital

Tlf.nr: 53 57 28 15, E-mail: jawad_butt91@hotmail.com

Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS:H-15008491

Gå tilbage