Behandling af kronisk klyngehovedpine (Hortons hovedpine) med occipital nervestimulation

Forsøgspersoner søges til projektet

Vi søger forsøgspersoner til et projekt, hvor vi vil undersøge effekten af svag elektrisk stimulation af nerver i baghovedet som forebyggende behandling for kronisk klyngehovedpine.

Klyngehovedpine – også kendt som Hortons hovedpine – er karakteriseret ved svær, ensidig hovedpine med følgesymptomer i form af f.eks. tåre- og næseflåd samt rødmen af øje og øjenomgivelser. Den er af mange opfattet som den værst tænkelige hovedpine, og beskrives ofte som ”knivstik i øjet”. Anfald af klyngehovedpine kommer, som navnet angiver, i klynger af uger til måneders varighed, ofte med flere daglige anfald med en varighed på mellem 15 og 180 minutter. Mange oplever desuden hyppige natlige anfald.

Mekanismen bag klyngehovedpine er endnu ikke fuldt klarlagt, men i milde til moderate tilfælde kan symptomerne lindres med forskellige typer medicin og inhalation af ren ilt. I nogle tilfælde udvikler hovedpinen sig til en kronisk form, hvor der stort set ikke opleves anfaldsfri perioder. Den kroniske klyngehovedpine er ofte svær at lindre med de tilgængelige behandlingsformer og kan være en svært invaliderende lidelse.

Tidligere mindre studier har vist, at påvirkning af en af de nerver, der er lokaliseret i baghovedet (de såkaldte occipitalnerver) med elektriske impulser, kan nedsætte hyppigheden og sværhedsgraden af anfald hos patienter med kronisk klyngehovedpine, og derved fungere som forebyggende behandling. Dog er behandlingen endnu ikke særligt udbredt, og der er ikke lavet megen forskning på området. I dette forskningsprojekt vil vi undersøge to forskellige typer elektrisk stimulation af nerverne; indirekte stimulation gennem huden i baghovedet (transkutan elektrisk nervestimulation, TENS), og mere direkte stimulation af nerven via elektroder indopereret under huden i baghovedet over nerven (occipitalnervestimulation, ONS). Desuden vil vi undersøge to forskellige strømtyper ved ONS-behandlingen, en følbar og en ikke-følbar stimulation.

For at deltage skal du: 

 • Have kronisk klyngehovedpine
 • Have minimum 15 anfald af klyngehovedpine om måneden
 • Have haft et stabilt forbrug for forebyggende hovedpinemedicin de sidste 30 dage
 • Være 18 år eller derover
 • Afgive underskrevet informeret samtykke

Du kan ikke deltage hvis du:

 • Modtager anden igangværende neuromodulerende behandling
 • Har nuværende misbrug af alkohol og/eller ulovlige stoffer
 • Har svær psykisk sygdom
 • Lider af anden kronisk hovedpine (f.eks. kronisk migræne)
 • Har fået foretaget et stort kirurgisk indgreb højt på nakkerygsøjlen
 • Er gravid

Selve forsøget:

Projektet er forankret på Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital, men udføres i tæt samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup.
Deltagelse i projektet vil omfatte i alt seks besøg over en periode på cirka 10-11 måneder. Fire af de seks besøg kan foregå både på Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalet-Glostrup alt efter hvor i landet du er bosat, men selve det operative indgreb, hvor elektroderne til ONS indopereres samt det efterfølgende besøg, hvor ONS-apparaturet indstilles, kan kun udføres på Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Forud for første besøg vil du få tilsendt uddybende skriftlig information om projektet, og du vil blive kontaktet telefonisk af en læge tilknyttet projektet, så vi kan gennemgå din hovedpinehistorik og sikre os, at du opfylder alle kriterier for deltagelse. Derefter aftales et tidspunkt til første projektbesøg. Nedenfor findes overordnet skitsering af projektforløb:

Besøg 1: De første fire uger af projektet er indsamling af baggrundsinformation om din hovedpine, hvor du blot skal udfylde en hovedpineregistrering én gang om ugen.

Besøg 2: Opstart af TENS-behandling, dvs. stimulation af nerverne i baghovedet med elektroder, der klistres på hovedbunden. TENS apparat udleveres, og du instrueres i brug af dette. Behandling med TENS fortsætter herefter 12 uger med en ugentlig elektronisk hovedpineregistrering.

Besøg 3: Operation med implantation af ONS apparatur, hvor en tynd elektrode indopereres under huden i baghovedet. Operationen foregår på Aarhus Universitetshospital. Du overnatter på patienthotel til dagen efter, hvorefter du udskrives.

Besøg 4: 14 dage efter operationen skal du igen møde på Aarhus Universitetshospital for at få programmeret ONS-systemet. Herefter vil der blive trukket lod om du skal modtage elektrisk stimulation med en ikke-følbar strøm eller om ONS-apparaturet bliver slukket (placebo-stimulation). Herefter følger igen 12 uger, hvor du ugentligt udfylder elektronisk hovedpineregistrering.

Besøg 5: Omstilling af ONS-apparaturet til at give følbar stimulation, som er den type stimulation, man hidtil har anvendt til behandling. Du vil få udleveret fjernbetjening til apparaturet, så du har mulighed for at skrue op og ned for stimulationen. Dette forløb varer ligeledes 12 uger, igen med ugentlig elekronisk hovedpineregistrering.

Besøg 6: Afsluttende projektbesøg. Har du haft gavn af ONS behandlingen og ønsker at fortsætte med denne, aftales regelmæssige opfølgninger på Aarhus Universitetshospital.

Godtgørelse:

Dine udgifter i forbindelse med transport til og fra projektbesøg vil blive dækket svarende til statens lave kilometertakst eller billigste offentlige transport.

 

Kontakt nedenstående, hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om projektet:

Ida S. Fogh-Andersen, læge, ph.d.-studerende
Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 165J
8200 Aarhus N

Henvendelse på tlf.: 29 41 46 95 (hverdage 08.00-16.00)

E-mail: isfa@clin.au.dk

Det forventes, at der inkluderes deltagere i projektet til og med første halvår af 2023.

Gå tilbage