Migræne og Hovedpine-foreningen

Migræne og Hovedpineforeningen beskæf­tiger sig med formidling af informationer til presse, politikere samt offentligheden generelt om de svære tilbagevendende hovedpine-former. Rådgivning af hovedpine-patienter, samt varetagelse af hovedpine-patienters fælles interesser. Foreningens mål er at medvirke til en høj grad af viden generelt i samfundet om alle former for hovedpine og migræne.

Arrangementer:

Kom og prøv mindfulness

20-09-2016

Kom og prøv mindfulness hos instruktør Kari Bjerke - 1½ times introduktion til mindfulness, her kan du finde ud af, om det er noget du vil arbejde videre med.

Medlemsblad:

Husk at rette jeres mail adr. og hvis I flytter eller ændrer tlf. nr. skal I selv ind på medlemssiden og ændre det.

Rigtig mange har ikke fået det nye medlemsblad og nyhedsmail, da  mail adr. ikke har været opdateret eller postkassen ikke tømt.

Aktuelt:

Ny masteruddannelse i Hovedpinesygdomme

Dansk Hovedpinecenter og Københavns Universitet introducerer en ny masteruddannelse i Hovedpinesygdomme.


Gå til selvbetjening

Skriv testamente og støt Migræne & Hovedpineforeningen...
Arv kan hjælpe foreningen til at kunne støtte den vigtige forskning i migrænens gåde endnu mere. Andre aktiviteter ville også kunne blive til en realitet, vi ønsker mere viden om vores sygdom og større udbredelse, men alt koster penge. Du kan gøre en forskel hvis du også betænker Migræne & Hovedpineforeningen i dit testamente. En arv fra dig stor eller lille, kan være med til at forbedre hovedpinepatienters fremtid.
Vi anbefaler at du kontakter din advokat og laver et testamente sammen med vedkommende.

Interview vedr. ambulant behandling

Se interviewet med professor Rigmor Jensen

Se filmen her